Wat wordt geclassificeerd als persoonlijk letsel?

In grote lijnen zijn er twee soorten persoonlijk letsel. Een persoonlijk letsel kan een lichamelijk letsel, ziekte, een psychische ziekte of ander letsel zijn. Een lichamelijk letsel kan een gevolg zijn van een verkeersongeval, letsel op het werk, letsel veroorzaakt door het gebruik van defecte goederen of diensten en kan ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld struikelen en vallen. Psychisch letsel kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door stress of discriminatie op het werk of bij een slachtoffer van een misdrijf. Lichamelijk en psychisch letsel kunnen ook ontstaan door een verkeerde behandeling in het ziekenhuis.

Persoonlijk letsel kan permanente handicaps en de dood veroorzaken. Een claim voor vergoeding van persoonlijk letsel dient binnen vijf jaar nadat het letsel is opgelopen ingediend te worden. Als een achttienjarige dergelijk letsel oploopt zal hij of zij de claim dus ingediend moeten hebben voordat de leeftijd van drieëntwintig jaar is bereikt. Het meest voorkomende type lichamelijk letsel is het gevolg van verkeersongevallen. Dit is dus een vorm van letselschade waarbij de politie doorgaans (al is het achteraf) aanwezig is geweest. 

In het geval van een persoonlijk ongeval op de werkplek, mag van de werkgever verwacht worden dat hij het ongeval zal registreren in een logboek van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk letsel dat het gevolg van het gebruik van een defect apparaat is. U dient uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte brengen van letsel dat u heeft opgelopen en het ongeval aan uw arts te melden. Als er geen aandacht aan een persoonlijk letsel wordt besteed, kan dit soms later leiden tot verdere complicaties.

Verder dient u al het bewijs te verzamelen dat u aantoont dat u dit letsel heeft opgelopen. Het indienen van volledig bewijs helpt u bij het claimen van een vergoeding. Zelfs als u geen claim tot schadevergoeding indient, is het nog steeds raadzaam om het bewijsmateriaal bij u te houden. Psychisch letsel kan ook geteld worden tot persoonlijk letsel. Als u wordt lastiggevallen of extreem overbelast wordt in uw werk, misbruikt of belachelijk gemaakt door uw collega’s of leidinggevenden, kunnen deze psychisch letsel veroorzaken.

Huisongevallen kunnen ook vallen onder lichamelijk letsel en u kunt hiervoor soms schadevergoeding eisen. De rechtmatigheid van de claim bij een huisongeluk hangt af van de aard van het ongeval. In het geval dat het letsel is veroorzaakt door slecht vakmanschap of het gebruik van een defect apparaat, kunt u soms aanspraak maken op een vergoeding. Persoonlijk letsel hoeft niet noodzakelijkerwijs door het slachtoffer te worden geclaimd. Een familielid van het slachtoffer kan ook namens het slachtoffer een claim indienen. Als een persoon blijvende invaliditeit lijdt of sterft als gevolg van persoonlijk letsel, kunnen de echtgenoot of kinderen onder omstandigheden aanspraak maken op schadevergoeding.

Soms worden letselschade-claims afgewikkeld op basis van ‘no cure no pay‘ (in Nederland is dit niet altijd toegestaan of slechts gedeeltelijk). Deze vergoedingsstructuur betekent dat als de claim niet succesvol blijkt en er dus geen uitkering wordt gedaan, u geen juridische kosten hoeft te betalen. Er zijn een behoorlijk aantal advocaten en juristen die zich bezighouden met letselschade. Het is in veel gevallen raadzaam om in deze situatie de rechtsbijstand van een ​​advocaat te zoeken. Er zijn mogelijk ook overheids- en sociale organisaties die gratis advies geven over persoonlijk letsel en hoe u een claim in kunt indienen.