Wat wordt geclassificeerd als persoonlijk letsel?

In grote lijnen zijn er twee soorten persoonlijk letsel. Een persoonlijk letsel kan een lichamelijk letsel, ziekte, een psychische ziekte of ander letsel zijn. Een lichamelijk letsel kan een gevolg zijn van een verkeersongeval, letsel op het werk, letsel veroorzaakt door het gebruik van defecte goederen of diensten en kan ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld struikelen en vallen. Psychisch letsel kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door stress of discriminatie op het werk of bij een slachtoffer van een misdrijf. Lichamelijk en psychisch letsel kunnen ook ontstaan door een verkeerde behandeling in het ziekenhuis.

Persoonlijk letsel kan permanente handicaps en de dood veroorzaken. In het Verenigd Koninkrijk kan een claim voor vergoeding van persoonlijk letsel gedurende drie jaar ingediend worden, nadat het letsel is opgelopen. Als een achttienjarige een persoonlijk letsel oploopt, moet hij / zij dus een claim indienen voordat de leeftijd van eenentwintig jaar is bereikt. Het meest voorkomende type lichamelijk letsel is het gevolg van verkeersongevallen. De politie registreert persoonlijk letsel dat veroorzaakt wordt door een verkeersongeval.

In het geval van een persoonlijk ongeval op de werkplek, mag van de werkgever verwacht worden dat hij het ongeval zal registreren in een logboek van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aaneen persoonlijk letsel dat het gevolg van het gebruik van een defect apparaat is. U moet ook uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte brengen van persoonlijk letsel dat u heeft opgelopen. Tevens dient u het persoonlijk letsel aan uw arts te melden. Als er geen aandacht aan een persoonlijk letsel wordt besteed, kan dit soms later leiden tot verdere complicaties.

Verder dient u al het bewijs te verzamelen dat u aantoont dat u het letsel heeft opgelopen. Het indienen van volledig bewijs helpt u bij het claimen van een vergoeding. Zelfs als u geen claim tot schadevergoeding indient, is het nog steeds raadzaam om het bewijsmateriaal bij u te houden. Psychisch letsel wordt ook geteld als lichamelijk letsel. Als u wordt lastiggevallen of extreem overbelast wordt in uw werk, misbruikt of belachelijk gemaakt door uw collega’s of leidinggevenden, kunnen deze psychisch letsel veroorzaken. Psychische verwondingen kunnen hierbij ook worden gezien als persoonlijk letsel.

Huisongevallen tellen ook als lichamelijk letsel en u kunt hiervoor soms schadevergoeding eisen. De claim bij een huisongeluk hangt af van de aard van het ongeval. In het geval dat het letsel is veroorzaakt door slecht vakmanschap of het gebruik van een defect apparaat, kunt u soms aanspraak maken op een vergoeding. Persoonlijk letsel hoeft niet noodzakelijkerwijs door het slachtoffer te worden geclaimd. Een familielid van het slachtoffer kan ook namens het slachtoffer een claim indienen. Als een persoon blijvende invaliditeit lijdt of sterft als gevolg van persoonlijk letsel, kunnen de echtgenoot of kinderen onder omstandigheden aanspraak maken op schadevergoeding.

Soms worden letselschade-claims afgewikkeld op basis van ‘no cure no pay‘ (in NL niet altijd toegestaan). Dit betekent dat als u geen letselschade claimt, u geen juridische kosten hoeft te betalen. Er zijn behoorlijk aantal advocaten en juristen die zich bezighouden met letselschade. In geval van persoonlijk letsel is het raadzaam om een ​​advocaat voor letselschade te raadplegen. Er zijn ook overheids- en sociale organisaties die gratis advies geven over persoonlijk letsel en hoe u een claim voor hen kunt indienen.