Waarom slachtoffers met letselschade zo lang op vergoeding wachten en wat te doen?

Afbeeldingsresultaat voor weegschaal rechtEen ongeluk schuilt in een klein hoekje, dit blijkt iedere dag helaas weer waarheid te zijn. Een kleine onoplettendheid, het verkeerd inschatten van de situatie of een onhandige handeling, het kan allemaal leiden tot een ongeval met behoorlijk wat vervelende gevolgen. Als echter uw ongeval te wijten is aan het handelen (of nalaten) van een verantwoordelijke derde, dan hebt u het recht om van de deze partij een schadevergoeding letselschade te eisen. Dit klinkt misschien eenvoudig op papier, maar de praktijk wijst echter uit dat dit vaak een heel stuk moeilijker en moeizamer gaat.

Is de wederpartij aansprakelijk?

Het zal er in eerste instantie steeds op aankomen te kunnen bewijzen dat de derde verantwoordelijk is voor het ontstaan van het letsel en aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die u opliep. Schade die overigens zowel fysiek als psychisch kan zijn en die tijdelijk of blijvend kan zijn.

Het objectief vastleggen van het schadebedrag

Het vastleggen van het schadebedrag neemt vaak een hele tijd in beslag. De tegenpartij zal er namelijk alles aan doen om enerzijds de omvang van de schade te minimaliseren en anderzijds het te betalen bedrag zo klein mogelijk proberen te houden. Vaak denken mensen bij het horen van de term schadebedrag aan de directe medische kosten die het ongeval met zich meebrengt. Deze kunnen uiteraard worden vergoed, maar er is meer dan dat. Ook nazorg en, indien nodig, hulp in het huishouden kunnen onder omstandigheden aanzien worden als kosten die rechtstreeks verband houden met het ongeval en in aanmerking komen voor een vergoeding van de tegenpartij. Een expert zal aangesteld worden om een objectief verslag te maken hiervan.

Letselschade advocaten staan u bij

Letsel advocaten zijn echte experts op dit vlak en horen er alles aan te doen om voor u te krijgen waar u recht op hebt. U bent het slachtoffer geworden van een ongeval met een aansprakelijke derde en de schade die u daardoor opliep, dient vergoed te worden door die derde. Wanneer u dit zelf probeert te doen zult u doorgaans te maken krijgen met een professionele wederpartij, verzekeraars en zware procedures waarin u het risico loopt kansen te missen of bepaalde zaken over het hoofd te zien.

Bovendien zal uw advocaat erop toezien dat het verslag van de expert objectief en waarheidsgetrouw wordt opgesteld en een tegenexpert aanstellen indien dit niet zo zou blijken te zijn. U hebt er alle belang bij u professioneel te laten bijstaan door een professionele partij zoals een letsel advocaat die zelfs de kleinste lettertjes van de geldende wetgeving kent en perfect weet toe te passen. Blijft er onenigheid bestaan, dan zal uw advocaat de hulp van de rechtbank inroepen om tot een beslissing te komen. Zorg dat u de beste letselschade advocaat in de arm neemt voor uw specifieke casus.  Vaak kunt u vrijblijvend contact opnemen en vervolgens beslissen of u uw belangen laat verdedigen door de specialist die u voor ogen heeft. Een letselschade advocaat hoort u te helpen en bij te staan en zo door de hele procedure te loodsen.