Waarom slachtoffers met letselschade zo lang op vergoeding wachten en wat te doen?

Afbeeldingsresultaat voor weegschaal rechtEen ongeluk schuilt in een klein hoekje, dit blijkt iedere dag helaas weer waarheid te zijn. Een kleine onoplettendheid, het verkeerd inschatten van de situatie of een onhandige handeling, het kan allemaal leiden tot een ongeval met behoorlijk wat vervelende gevolgen. Als echter uw ongeval te wijten is aan het handelen (of nalaten) van een verantwoordelijke derde, dan hebt u het recht om van de deze partij een schadevergoeding letselschade te eisen. Dit klinkt misschien eenvoudig op papier, maar de praktijk wijst echter uit dat dit vaak een heel stuk moeilijker en moeizamer gaat.

Is de wederpartij aansprakelijk?

Het zal er in eerste instantie steeds op aankomen te kunnen bewijzen dat de derde verantwoordelijk is voor het ontstaan van het letsel en aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die u opliep. Schade die overigens zowel fysiek als psychisch kan zijn en die tijdelijk of blijvend kan zijn.

Het objectief vastleggen van het schadebedrag

Het vastleggen van het schadebedrag neemt vaak een hele tijd in beslag. De tegenpartij zal er namelijk alles aan doen om enerzijds de omvang van de schade te minimaliseren en anderzijds het te betalen bedrag zo klein mogelijk proberen te houden. Vaak denken mensen bij het horen van de term schadebedrag aan de directe medische kosten die het ongeval met zich meebrengt. Deze kunnen uiteraard worden vergoed, maar er is meer dan dat. Ook nazorg en, indien nodig, hulp in het huishouden kunnen onder omstandigheden aanzien worden als kosten die rechtstreeks verband houden met het ongeval en in aanmerking komen voor een vergoeding van de tegenpartij. Een expert zal aangesteld worden om een objectief verslag te maken hiervan.

Letselschade advocaten staan u bij

Letsel advocaten zijn echte experts op dit vlak en horen er alles aan te doen om voor u te krijgen waar u recht op hebt. U bent het slachtoffer geworden van een ongeval met een aansprakelijke derde en de schade die u daardoor opliep, dient vergoed te worden door die derde. Wanneer u dit zelf probeert te doen zult u doorgaans te maken krijgen met een professionele wederpartij, verzekeraars en zware procedures waarin u het risico loopt kansen te missen of bepaalde zaken over het hoofd te zien.

Bovendien zal uw advocaat erop toezien dat het verslag van de expert objectief en waarheidsgetrouw wordt opgesteld en een tegenexpert aanstellen indien dit niet zo zou blijken te zijn. U hebt er alle belang bij u professioneel te laten bijstaan door een professionele partij zoals een letsel advocaat die zelfs de kleinste lettertjes van de geldende wetgeving kent en perfect weet toe te passen. Blijft er onenigheid bestaan, dan zal uw advocaat de hulp van de rechtbank inroepen om tot een beslissing te komen. Zorg dat u de beste letselschade advocaat in de arm neemt voor uw specifieke casus.  Vaak kunt u vrijblijvend contact opnemen en vervolgens beslissen of u uw belangen laat verdedigen door de specialist die u voor ogen heeft. Een letselschade advocaat hoort u te helpen en bij te staan en zo door de hele procedure te loodsen.

Wat houdt een uitvaartverzekering precies in?

Het afsluiten van een verzekering is altijd een belangrijke zaak. Wat verstaan we onder een verzekering? De verzekeringen die populair zijn, zijn bijvoorbeeld de motorrijtuigenverzekering, levensverzekering, zorgverzekering, enzovoort. Als het gaat om een uitvaartverzekering twijfelen mensen soms om er eentje te nemen. Eigenlijk komt dit vooral door het feit dat het een angstig onderwerp is voor de meeste mensen. Om te moeten denken aan je eigen dood is een zeer angstige gedachte. Toch zal dit de waarheid niet veranderen.

Het afsluiten van een uitvaartverzekering heeft veel voordelen. Zelfs meer dan mensen kunnen bedenken. Het gaat hierbij niet alleen om de financiële kant, maar ook om de emotionele kant. Als je een verzekering hebt afgesloten naar eigen wensen, zul je hier niet meer aan hoeven denken en kun je gerust genieten van het leven. Zodra je alles netjes hebt geregeld zul je je er van bewust zijn dat je je nabestaanden hebt gered van de emotionele druk die ze anders zullen krijgen om de organisatie van je begrafenis. Het is al naar genoeg om te moeten rouwen om je geliefde. 

Een ander voordeel van een uitvaartverzekering is dat je zelf kunt kiezen hoe je begrafenisceremonie eruit komt te zien. Denk hierbij aan de bloemen die je wilt hebben. Je kunt dit soort zaken allemaal kiezen en regelen. D.m.v. uitvaartverzekeringen vergelijken kom je erachter wat er allemaal in het pakket valt en welke vrijheden dit pakket precies kent. Ook kun je denken aan de kleding die je zult dragen bij je overlijden.

Het klinkt wel somber, maar dit zijn zaken die iedereen zal meemaken. Je zal toch een begrafenis willen krijgen die het beste bij je wensen past? Om dit voor elkaar te kunnen krijgen is de beste optie om een polis te kiezen die het beste bij je past. Hieronder zal een aantal zaken genoemd worden die geregeld worden door de verzekering, hierbij dus nogmaals op een rijtje wat er zoal geregeld moet worden:

⦁ een grafkist
⦁ een graf
⦁ een lijkwagen of limousine naar keuze
⦁ het soort muziek die afgespeeld zal worden
⦁ de kleding die de overledene zal dragen
⦁ de soort en kleur bloemen
⦁ eten en drinken voor de rouwenden
⦁ etc.

Het bedrag dat voor de uitvaartverzekering betaalt moet worden is doorgaans niet zo hoog als dat van veel andere verzekeringen. Hier gaat het om een bedrag van tussen een paar euro en en paar tientjes per maand. Het bedrag verschilt per leeftijd. Ouderen betalen logisch gezien een wat hoger bedrag dan jongeren. Ook speelt je gezondheid een rol. Je zal geen medisch onderzoek hoeven aangaan maar enkele vragen moeten beantwoorden. Als je gezond bent zal de prijs wat lager zijn.

Zodoende is het verstandig om zo vroeg mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten. Niemand zal willen denken aan zijn eigen dood, maar dit zal de feiten natuurlijk niet beïnvloeden. Het zal je maar gebeuren dat je plotseling neervalt en onvoorbereid bent op de begrafenis. Waarschijnlijk zal je dus ook niet de kosten en de druk van andere bijbehorende zaken aan je nabestaanden willen overlaten. Het afsluiten van een uitvaartverzekering zal jou en je nabestaanden een rustgevend gevoel geven.