Gids voor letselschadeclaims

Het is een ‘harde wereld’ en je kunt maar beter voorzichtig zijn in de keuzes die je in je leven maakt. Als je even niet goed oplet, kun je in een situatie terechtkomen waarin je vastloopt, niet wetend wat je moet doen. Dit is ook het geval wanneer het om een ​​letselschadeclaim gaat. Er bestaat geen twijfel over dat we in bepaalde situaties allemaal behoefte kunnen hebben aan goede (of nog liever de beste) letselschade advocaten en juristen om ons te helpen de juiste schadevergoeding te eisen. Het kan dan ook nuttig zijn om eens te bespreken wat nou eigenlijk de juiste manier is om een ​​letselschadeclaim te benaderen en ook toegewezen te krijgen.

Lees dit voordat u een persoonlijk letsel claimt

Waarom zijn er zoveel mensen die persoonlijk letsel claims hebben? Het eenvoudige antwoord is dat alles in deze tijd in een snel tempo beweegt. Iedereen heeft het (te) druk en er worden vaak fouten gemaakt. Er is veel meer verkeer op onze wegen, mensen bewegen zich naar en van hun werk, kinderen worden op of af gehaald van school en weer terug naar huis. In deze haast kunnen mensen onzorgvuldig worden, onderweg in het verkeer, op het werk in in hun beroep (bijvoorbeeld op hun werkplek), bij de productie van producten en ga zo maar door. 

Hoe het ook zij, de nalatigheid van andere mensen, bedrijven of organisaties kan ertoe leiden dat onschuldige mensen letsel of schade / verlies oplopen . Er worden dan ook veel claims omtrent persoonlijk letsel gestart. Daar is niets mis mee, omdat het goed kan dat u in uw recht staat wanneer u schadevergoeding gaat eisen omdat u persoonlijk letsel heeft opgelopen. Deze dient over het algemeen wel voort te komen uit de nalatigheid en/of onzorgvuldigheid van andere mensen.

Met de toename van het aantal claims is er natuurlijk ook een toename van de bijbehorende rechtshulp, zoals letselschade juristen en letseladvocaten. Waar de vraag toeneemt, stijgt het aanbod, waardoor steeds meer letselschadeadvocaten strijden om uw zaak. U hebt de keuzevrijheid om te selecteren wie u uw letselschadezaak wilt geven. Selecteer een letselschadeadvocaat die aan uw behoeften voldoet en aan uw vereisten voldoet. Weet wat u wilt en nodig heeft. Als u bijvoorbeeld een vervangend voertuig nodig heeft, zoek dan een jurist of advocaat die u hierbij  kan helpen. 

Ga niet voor de eerste de beste letselschade advocaat

Wanneer u een auto gaat kopen doet u dit waarschijnlijk ook niet door de eerste de beste showroom in te lopen of bij een willekeurige particuliere verkoper langs te gaan. Idealiter heeft u een paar showrooms of verschillende particuliere verkopers bezocht voordat ze uw keuze maakt. Auto’s zijn namelijk niet goedkoop om aan te schaffen en worden ook niet elke dag gekocht. Dit is hetzelfde principe als het gaat om u en uw letselschadeclaim.

Er zijn zoveel letselschadeadvocaten en u wilt de beste voor uw situatie vinden.  Die persoon kan u een scala aan diensten aanbieden en voor u de maximale vergoeding verkrijgen. Persoonlijk letsel succesvol claimen en de juiste vergoeding verkrijgen is geen alledaags iets. Het is aan de orde wanneer een onschuldig persoon  pech krijgt en verwonding oploopt. Het is belangrijk dat u een goede keuze maakt omdat het invloed kan hebben op de ​​hoogte van de  compensatie die kan worden geregeld. Deze compensatie kan soms oplopen tot een hoog bedrag dus wees voorzichtig bij uw selectie en maak een weloverwogen keuze.

Vergelijk letselschadeadvocaten – doe je huiswerk.

Veel letseladvocaten hebben verschillende expertises en ervaring in het omgaan met schadeclaims. Advocatenkantoren kunnen zich bijvoorbeeld specialiseren in medische nalatigheid of in het verkrijgen van een vergoeding van de werkgever. Doe dus je huiswerk voordat je een letselschade claimt. Weet waar de specialiteiten van elk kantoor liggen.

Raak niet verzeild in al het technische jargon

Goede letselschade advocaten zijn professionele mensen en kunnen technisch jargon gebruiken. Pas daar ook mee op want het kan (in het slechtste geval) bijvoorbeeld ook een manier zijn om informatie voor u te verbergen, d.w.z. kosten of gecompliceerde brieven van de advocaat van de wederpartij. Zelfs medische rapporten kunnen een gewoon persoon verwarren. Raadpleeg, wanneer u iets niet begrijpt of bij twijfel altijd uw letselschadeadvocaat en vraag hem of haar om de feiten te achterhalen en zaken goed en duidelijk aan u uit te leggen.

Waarom slachtoffers met letselschade zo lang op vergoeding wachten en wat te doen?

Afbeeldingsresultaat voor weegschaal rechtEen ongeluk schuilt in een klein hoekje, dit blijkt iedere dag helaas weer waarheid te zijn. Een kleine onoplettendheid, het verkeerd inschatten van de situatie of een onhandige handeling, het kan allemaal leiden tot een ongeval met behoorlijk wat vervelende gevolgen. Als echter uw ongeval te wijten is aan het handelen (of nalaten) van een verantwoordelijke derde, dan hebt u het recht om van de deze partij een schadevergoeding letselschade te eisen. Dit klinkt misschien eenvoudig op papier, maar de praktijk wijst echter uit dat dit vaak een heel stuk moeilijker en moeizamer gaat.

Is de wederpartij aansprakelijk?

Het zal er in eerste instantie steeds op aankomen te kunnen bewijzen dat de derde verantwoordelijk is voor het ontstaan van het letsel en aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die u opliep. Schade die overigens zowel fysiek als psychisch kan zijn en die tijdelijk of blijvend kan zijn.

Het objectief vastleggen van het schadebedrag

Het vastleggen van het schadebedrag neemt vaak een hele tijd in beslag. De tegenpartij zal er namelijk alles aan doen om enerzijds de omvang van de schade te minimaliseren en anderzijds het te betalen bedrag zo klein mogelijk proberen te houden. Vaak denken mensen bij het horen van de term schadebedrag aan de directe medische kosten die het ongeval met zich meebrengt. Deze kunnen uiteraard worden vergoed, maar er is meer dan dat. Ook nazorg en, indien nodig, hulp in het huishouden kunnen onder omstandigheden aanzien worden als kosten die rechtstreeks verband houden met het ongeval en in aanmerking komen voor een vergoeding van de tegenpartij. Een expert zal aangesteld worden om een objectief verslag te maken hiervan.

Letselschade advocaten staan u bij

Letsel advocaten zijn echte experts op dit vlak en horen er alles aan te doen om voor u te krijgen waar u recht op hebt. U bent het slachtoffer geworden van een ongeval met een aansprakelijke derde en de schade die u daardoor opliep, dient vergoed te worden door die derde. Wanneer u dit zelf probeert te doen zult u doorgaans te maken krijgen met een professionele wederpartij, verzekeraars en zware procedures waarin u het risico loopt kansen te missen of bepaalde zaken over het hoofd te zien.

Bovendien zal uw advocaat erop toezien dat het verslag van de expert objectief en waarheidsgetrouw wordt opgesteld en een tegenexpert aanstellen indien dit niet zo zou blijken te zijn. U hebt er alle belang bij u professioneel te laten bijstaan door een professionele partij zoals een letsel advocaat die zelfs de kleinste lettertjes van de geldende wetgeving kent en perfect weet toe te passen. Blijft er onenigheid bestaan, dan zal uw advocaat de hulp van de rechtbank inroepen om tot een beslissing te komen. Zorg dat u de beste letselschade advocaat in de arm neemt voor uw specifieke casus.  Vaak kunt u vrijblijvend contact opnemen en vervolgens beslissen of u uw belangen laat verdedigen door de specialist die u voor ogen heeft. Een letselschade advocaat hoort u te helpen en bij te staan en zo door de hele procedure te loodsen.

Wat wordt geclassificeerd als persoonlijk letsel?

In grote lijnen zijn er twee soorten persoonlijk letsel. Een persoonlijk letsel kan een lichamelijk letsel, ziekte, een psychische ziekte of ander letsel zijn. Een lichamelijk letsel kan een gevolg zijn van een verkeersongeval, letsel op het werk, letsel veroorzaakt door het gebruik van defecte goederen of diensten en kan ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld struikelen en vallen. Psychisch letsel kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door stress of discriminatie op het werk of bij een slachtoffer van een misdrijf. Lichamelijk en psychisch letsel kunnen ook ontstaan door een verkeerde behandeling in het ziekenhuis.

Persoonlijk letsel kan permanente handicaps en de dood veroorzaken. Een claim voor vergoeding van persoonlijk letsel dient binnen vijf jaar nadat het letsel is opgelopen ingediend te worden. Als een achttienjarige dergelijk letsel oploopt zal hij of zij de claim dus ingediend moeten hebben voordat de leeftijd van drieëntwintig jaar is bereikt. Het meest voorkomende type lichamelijk letsel is het gevolg van verkeersongevallen. Dit is dus een vorm van letselschade waarbij de politie doorgaans (al is het achteraf) aanwezig is geweest. 

In het geval van een persoonlijk ongeval op de werkplek, mag van de werkgever verwacht worden dat hij het ongeval zal registreren in een logboek van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk letsel dat het gevolg van het gebruik van een defect apparaat is. U dient uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte brengen van letsel dat u heeft opgelopen en het ongeval aan uw arts te melden. Als er geen aandacht aan een persoonlijk letsel wordt besteed, kan dit soms later leiden tot verdere complicaties.

Verder dient u al het bewijs te verzamelen dat u aantoont dat u dit letsel heeft opgelopen. Het indienen van volledig bewijs helpt u bij het claimen van een vergoeding. Zelfs als u geen claim tot schadevergoeding indient, is het nog steeds raadzaam om het bewijsmateriaal bij u te houden. Psychisch letsel kan ook geteld worden tot persoonlijk letsel. Als u wordt lastiggevallen of extreem overbelast wordt in uw werk, misbruikt of belachelijk gemaakt door uw collega’s of leidinggevenden, kunnen deze psychisch letsel veroorzaken.

Huisongevallen kunnen ook vallen onder lichamelijk letsel en u kunt hiervoor soms schadevergoeding eisen. De rechtmatigheid van de claim bij een huisongeluk hangt af van de aard van het ongeval. In het geval dat het letsel is veroorzaakt door slecht vakmanschap of het gebruik van een defect apparaat, kunt u soms aanspraak maken op een vergoeding. Persoonlijk letsel hoeft niet noodzakelijkerwijs door het slachtoffer te worden geclaimd. Een familielid van het slachtoffer kan ook namens het slachtoffer een claim indienen. Als een persoon blijvende invaliditeit lijdt of sterft als gevolg van persoonlijk letsel, kunnen de echtgenoot of kinderen onder omstandigheden aanspraak maken op schadevergoeding.

Soms worden letselschade-claims afgewikkeld op basis van ‘no cure no pay‘ (in Nederland is dit niet altijd toegestaan of slechts gedeeltelijk). Deze vergoedingsstructuur betekent dat als de claim niet succesvol blijkt en er dus geen uitkering wordt gedaan, u geen juridische kosten hoeft te betalen. Er zijn een behoorlijk aantal advocaten en juristen die zich bezighouden met letselschade. Het is in veel gevallen raadzaam om in deze situatie de rechtsbijstand van een ​​advocaat te zoeken. Er zijn mogelijk ook overheids- en sociale organisaties die gratis advies geven over persoonlijk letsel en hoe u een claim in kunt indienen.

Wat is persoonlijk letsel en hoe kunt u een vergoeding krijgen?

Een persoonlijk letsel kan lichamelijk en emotioneel lijden veroorzaken en een aanzienlijke financiële last zijn. Als iemand anders uw verwonding heeft veroorzaakt, hebt u mogelijk recht op schadevergoeding om uw leed en eventuele onkosten te vergoeden. Een advocaat letselschade kan u helpen om de vergoeding te krijgen waar u recht op heeft. Persoonlijk letsel verwijst meestal naar lichamelijk letsel, maar kan ook toegebrachte emotionele schade omvatten.

Een van de meest voorkomende soorten persoonlijk letsel is het gevolg van auto-ongelukken. Als u niet schuldig was aan het ongeval en hierdoor letsel opliep, kunt u wellicht een vergoeding ontvangen van de verantwoordelijke partij. Dit is natuurlijk lang niet in alle gevallen mogelijk en uw rechtspositie is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Persoonlijk letsel omvat ook ongevallen op uw werkplek, thuis of in het bedrijf van iemand anders. Ook letsel opgelopen tijdens vakantie of letsel als gevolg van een product defect kan eronder vallen. Al deze verwondingen kunnen het gevolg zijn van de schuld of nalatigheid van iemand anders.

Persoonlijk letsel kan leiden tot hoge kosten voor u, naast de pijn en stress van het letsel zelf. Mogelijk heeft u een behandeling voor uw verwonding nodig, wat kan leiden tot hoge medische rekeningen. Mogelijk moet u ook vrij nemen om te herstellen, wat kan leiden tot verlies van loon. Niemand zou zijn gezondheid moeten opofferen om door te kunnen blijven werken. Je zou ook geen geld moeten verliezen vanwege een blessure die de schuld van iemand anders is.

Als u persoonlijk letsel heeft opgelopen, kunt u zelf een aantal stappen ondernemen. Zodra u kunt, is het aan te raden om aantekeningen te maken van wat er precies is gebeurd tijdens het ongeval. Deze aantekeningen zijn waarschijnlijk betrouwbaarder dan uw geheugen als u moet vertellen wat er later is gebeurd, dus maak ze zo gedetailleerd mogelijk. Indien mogelijk kan het ook nuttig zijn om getuigen van het ongeval te identificeren die u kunnen helpen uw claim bij een verzekeringsmaatschappij of rechtbank te bewijzen.

Als er fysiek bewijs is van uw verwonding, wordt aangeraden deze te bewaren. Verder kunt u zorgen dat u ook uw medische gegevens in handen krijgt, zowel van elke behandeling na uw ongeval als voor de periode voorafgaand aan uw verwonding. Dan kunt u bewijzen dat u de waarheid vertelt over uw verwonding en dat het ongeval, en niet een al bestaande aandoening, verantwoordelijk was voor de verwonding. U kunt contact opnemen met uw arts om een ​​kopie van uw medische gegevens aan te vragen. Al deze gegevens kunnen u helpen om uw claim te bewijzen als u besluit een aanvraag tot schadevergoeding in te dienen.

Een letselschade advocaat of jurist kan u helpen om de vergoeding te krijgen die u verdient, als gevolg van uw letsel. Een advocaat zal u adviseren, juridische documenten voor u opstellen en corresponderen, etc. Advocaten voor lichamelijk letsel zijn vaak gespecialiseerd in het doen van alleen letselschadezaken, of onrechtmatige daad, en ze hebben daarom hopelijk veel ervaring om uit te putten terwijl ze u door het proces begeleiden. Ze kunnen u helpen om een ​​eerlijke regeling te treffen met de verantwoordelijke partij. Als de andere partij weigert een schikking te treffen, kan de advocaat of jurist u ook voor de rechtbank vertegenwoordigen.

Factoren die een persoonlijk letsel claim kunnen beïnvloeden

Persoonlijk letsel is elke emotionele verwonding of lichamelijk letsel die een persoon lijdt zonder daar zelf schuld aan te hebben, zoals een letsel door een defect product, nalatigheid op het werk, enz. Bij het indienen van een rechtszaak tegen de persoon of het bedrijf dat het letsel heeft veroorzaakt, zal het slachtoffer doorgaans een letselschade advocaat inhuren. De persoon die de letselschade claim indient, wordt de eiser genoemd. Wat een persoon kan claimen in dit soort rechtszaken hangt af van verschillende factoren. Het kan afhangen van het soort letsel dat is geleden, de behandelingsmethoden en de wetten van het specifieke rechtsgebied. Met sommige (persoonlijke) omstandigheden van de eiser kan ook rekening houden worden in het vonnis.

De belangrijkste factor die van invloed zijn op het vonnis bij een rechtszaak in het letselschaderecht zijn de wet- en regelgeving. Zaken die aan bod komen zijn: 

• Hoe de fout wordt vastgesteld;

• Hoe de hoogte van de schade wordt vastgesteld;

• Het soort persoonlijk letsel dat het is.

De wet – en regelgeving geeft ook (mede) aan welk soort bewijs toelaatbaar is voor de rechtbank. Een andere belangrijke factor is het soort schade dat de eiser heeft geleden, zoals lichamelijke, geestelijke of emotionele verwondingen. De zaken met lichamelijk letsel zijn doorgaans gemakkelijker om in het vonnis over te beslissen omdat er medische gegevens zijn die het letsel aantonen en documenteren. De persoon kan bijvoorbeeld littekens van het letsel hebben. De verrichte behandeling kan een andere factor zijn.

Als de eiser meerdere keren is behandeld voor het letsel en dit kan aantonen, kan dit tot gevolg hebben dat er een betere kans is om de zaak te winnen. Het is ook belangrijk dat de behandeling redelijk is geweest voor het soort letsel dat de persoon heeft geleden. Als de behandeling die de eiser beweert te hebben ontvangen niet in relatie staat tot de geleden schade of de behandeling niet binnen een redelijke termijn is uitgevoerd, is het minder waarschijnlijk dat de rechter de persoon gelooft. Dit kan ertoe leiden dat de eiser niets ontvangt voor zijn claim of een lager bedrag dan hij had gevraagd.

Als de eiser bestaand letsel heeft, kan dit ook van invloed zijn op het vonnis. Om ervoor te zorgen dat de persoonlijk letsel advocaat/jurist de zaak wint, zal de eiser moeten aantonen dat hij de persoon of het bedrijf aanspreekt die het letsel heeft veroorzaakt. Als de persoon al een medische aandoening heeft die vergelijkbaar is met het persoonlijk letsel waarvan hij beweert dat dit is gebeurd, kan dit het vonnis beïnvloeden. Een voorbeeld is als de eiser een reeds bestaand rugletsel heeft en vervolgens een rechtszaak over persoonlijk letsel indient en beweert dat hij zijn rug op het werk heeft bezeerd. De rechter kan dan immers ook van mening zijn dat het letsel op het werk zijn reeds bestaande toestand verergerde of dat de pijn die de eiser voelt er ook is vanwege de reeds bestaande medische toestand.

Arbeidsrecht: overeenkomsten & constructies

Diverse veelgebruikte arbeidsrechtelijke constructies en/of overeenkomsten/clausules worden in dit artikel besproken. Voor diepgaande informatie kunt u het beste een arbeidsrecht advocaat raadplegen.

Draaideurconstructie: art 7:668a lid 1 & lid 2 BW

Lid 1. Gesloten tussen dezelfde partijen, leent zich voor misbruik. HR 22 november 1991, is niet toelaatbaar. Bijvoorbeeld:

a. in-/uitlening

b. Overgang onderneming

c. Doorstart

Tegengaan misbruik…gebruik maken van opvolgend werkgeverschap. Probleem echter is dat het ¾ dwingend recht is, en dus per CAO mag worden afgeweken ten nadele van de werknemer.

Lid 2: Opvolgende individuele arbeidsovereenkomsten, opvolgend werkgeverschap. Wat betreft verrichte arbeid opvolger moeten zijn. Het moet gaan om identieke arbeid. Kan gaan om

d. Uitzendwerkgevers

e. Bedrijfsovernames

f. Doorstart van een failliete onderneming.

g. Organisatorische/juridische eenheden die tot eenzelfde, grote organisatie horen.

Wel moet voldaan zijn aan de eis dat wat betreft de verrichte arbeid redelijkerwijs worden geacht de opvolgen van de vorige werkgever te zijn.

Afwijkingsmogelijkheid: art 6:658a lid 5

Afwijking ten nadele van de werknemer, kan uitsluitend bij CAO. Kan gebruikt worden bij o.a.

  • Oprekken termijn 36 maanden
  • Conversie, meer dan 3 contracten
  • Uitsluiten van conversie
  • Inkorten van de periode van 3 maanden
  • Het niet van toepassing verklaring van opvolgend werkgeverschap
  • De termijn verlengen van 3 maanden, na contract van langer dan 36 maanden.

Ragetlie-regel art 7:667 lid 4

Contract onbepaalde tijd, met wederzijds goedvinden is geëindigd, en wordt voortgezet met een contract voor bepaalde tijd, moet deze laatste arbeidsovereenkomst altijd worden opgezegd! Onder voortzetting van de arbeidsovereenkomst moet worden verstaan dat de iao wat betreft de inhoud en de arbeidsvoorwaarden niet wezenlijk verschilt van de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomsten. Mag geen sprake zijn van onderbreking van meer dan 3 maanden.

Uitzendovereenkomst ( 7:690 BW)

Uitzendkracht: Krijgt zijn loon van de werkgever: het uitzendbureau

Inlener: Heeft met de werkgever een overeenkomst van opdracht op grond waarvan de uitzendkracht voor hem arbeid verricht.

Inlener: Heeft geen iao met de arbeidskracht, ook al werkt deze feitelijk voor hem en kan hij hem aanwijzingen geven bij het verrichten van arbeid.

Uitzendrelatie werkzaam op basis van individuele arbeidsovereenkomsten, daar de werkende partij verlicht is de hem opgedragen werkzaamheden bij een derde te verrichten op de bij de derde geldende werktijden en aanwijzingen van die derden. De formele gezagsverhouding is doorslaggevend. Dit is om een einde te maken over de discussie van de 3-hoeks relatie. Vanwege het feitelijk gezag, kan ook door een ander worden uitgeoefend. Doel: Conversieregel buiten werking te stellen.

Het is een bijzondere arbeidsovereenkomst die als uitzendovereenkomst wordt gekwalificeerd.

Voorwaarden:

1. Ter beschikking stellen in het kader van beroep op bedrijf ( dus niet incidenteel) bv advocaat. Omdat het beroep of bedrijf van een advocatenkantoor niet is het ter beschikking stellen van advocaten. Het terbeschikkingstelling moet dat als doel hebben qua bedrijfsvoering.

2. De opdracht van de inlener aan het uitzendbureau is gericht op het ter beschikking gesteld krijgen van werknemers om een bepaalde hoeveelheid werk of arbeid voor een bepaalde periode te verrichten. Overeenkomst tot aanneming van werk kan niet tot een uitzendovereenkomst leiden, bv schoonmaak, catering.

3. Ter beschikking stellen van een 3de. De inlener is verantwoordelijk voor naleving van de wet. Feitelijke werkgever is aansprakelijk bv, m.b.t. arbeidstijdenwet.

4. Onder leiding en toezicht van de 3de. Vorm van werkgeversgezag die wordt uitgeoefend door de inlener. Zo blijven bv freelancers, ZZP’ers interim-manager buiten schot.

Uitzendovereenkomst is niet van toepassing op de intraconcernuitlening. Mogen geen gebruik maken van afwijkende constructie.