Gids voor letselschadeclaims

Het is een ‘harde wereld’ en je moet voorzichtig zijn met de keuzes die je in je leven maakt. Als je niet waakzaam bent, kun je je in een situatie gaan bevinden waarin je vastloopt, niet wetend wat je moet doen. Dit is ook het geval wanneer het om een ​​letselschadeclaim gaat. Er is geen twijfel over dat we allemaal behoefte kunnen hebben aan letselschade advocaten en juristen om ons te helpen de juiste schadevergoeding te eisen, dus wat is de juiste manier om een ​​letselschadeclaim te benaderen en te krijgen?

Lees dit voordat u een persoonlijk letsel claimt

Waarom denk je dat er overdag zoveel advertenties zijn voor persoonlijk letsel claims? Het eenvoudige antwoord is dat alles in deze tijd in een snel tempo beweegt. Iedereen heeft het te druk en er worden vaak fouten gemaakt. Er is veel meer verkeer op onze wegen, mensen die bezig zijn om naar hun werk te gaan, kinderen op te halen van school of naar huis te gaan. In deze haast kunnen mensen onzorgvuldig worden tijdens het rijden of op hun werkplek, in hun beroep of bij de productie van producten.

Hoe het ook zij, de nalatigheid van andere mensen, bedrijven of organisaties kan ertoe leiden dat onschuldige mensen letsel of schade / verlies oplopen . Er is nog nooit een tijd geweest dat zoveel claims omtrent persoonlijk letsel zijn ingediend, en daar is niets mis mee, omdat het uw recht is om schadevergoeding te eisen wanneer u een persoonlijk letsel oploopt, die voortkomt uit  de nalatigheid en onzorgvuldigheid van andere mensen. Met de toename van claims is er ook de toename van rechtshulp zoals letselschade juristen en letseladvocaten. Waar de vraag toeneemt, stijgt het aanbod, waardoor steeds meer letselschadeadvocaten strijden om uw zaak.

U hebt de keuzevrijheid om te selecteren wie u uw letselschadezaak wilt geven. Selecteer een letselschadeadvocaat die aan uw behoeften voldoet en aan uw vereisten voldoet. Weet wat je wilt en nodig hebt. Als u een vervangend voertuig nodig heeft, zoek dan een jurist of advocaat die u deze service kan bieden.

Ga niet voor de eerste de beste letselschade advocaat

Oké, laten we een auto kopen als voorbeeld. U zou toch geen auto kopen in de eerste showroom of bij een particuliere verkoper? Idealiter zou u een paar showrooms of verschillende particuliere verkopers bezoeken voordat ze uw keuze maakt, toch? Auto’s zijn niet goedkoop om te kopen en worden niet elke dag gekocht. Dit is hetzelfde principe als het gaat om u en uw letselschadeclaim.

Er zijn zoveel letselschadeadvocaten en u moet de beste voor uw situatie vinden, die u een scala aan diensten kan aanbieden en voor u de maximale vergoeding kan verkrijgen. Persoonlijk letsel is geen alledaags iets, het gebeurt alleen wanneer een onschuldig persoon de pech krijgt en verwonding oploopt. Het is belangrijk dat u een goede keuze maakt omdat het invloed kan hebben op de ​​hoeveel compensatie die kan worden geregeld. Compensatie kan oplopen tot hoge bedragen dus wees voorzichtig bij uw selectie en maak een weloverwogen keuze.

Vergelijk letselschadeadvocaten – doe je huiswerk.

Veel letseladvocaten hebben verschillende expertises en ervaring in het omgaan met schadeclaims. Advocatenkantoren kunnen zich specialiseren in medische nalatigheid en aan de andere kant zou een andere firma zich kunnen specialiseren in het verkrijgen van een vergoeding van werkgevers. Doe je huiswerk voordat je een letselschade claimt. Weet waar de specialiteiten van elk kantoor liggen.

Raak niet verzand in al het technische jargon

Letselschade advocaten zijn professionele mensen en kunnen veel technisch jargon naar je gooien. Moge het zijn om informatie voor u te verbergen, d.w.z. kosten, gecompliceerde brieven van uw advocaat of van de advocaat wederpartij. Zelfs medische rapporten kunnen een gewoon persoon verwarren. Raadpleeg bij twijfel altijd uw letselschadeadvocaat en vraag hem om de feiten te achterhalen en dingen uit te leggen.

Wat wordt geclassificeerd als persoonlijk letsel?

In grote lijnen zijn er twee soorten persoonlijk letsel. Een persoonlijk letsel kan een lichamelijk letsel, ziekte, een psychische ziekte of ander letsel zijn. Een lichamelijk letsel kan een gevolg zijn van een verkeersongeval, letsel op het werk, letsel veroorzaakt door het gebruik van defecte goederen of diensten en kan ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld struikelen en vallen. Psychisch letsel kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door stress of discriminatie op het werk of bij een slachtoffer van een misdrijf. Lichamelijk en psychisch letsel kunnen ook ontstaan door een verkeerde behandeling in het ziekenhuis.

Persoonlijk letsel kan permanente handicaps en de dood veroorzaken. In het Verenigd Koninkrijk kan een claim voor vergoeding van persoonlijk letsel gedurende drie jaar ingediend worden, nadat het letsel is opgelopen. Als een achttienjarige een persoonlijk letsel oploopt, moet hij / zij dus een claim indienen voordat de leeftijd van eenentwintig jaar is bereikt. Het meest voorkomende type lichamelijk letsel is het gevolg van verkeersongevallen. De politie registreert persoonlijk letsel dat veroorzaakt wordt door een verkeersongeval.

In het geval van een persoonlijk ongeval op de werkplek, mag van de werkgever verwacht worden dat hij het ongeval zal registreren in een logboek van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aaneen persoonlijk letsel dat het gevolg van het gebruik van een defect apparaat is. U moet ook uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte brengen van persoonlijk letsel dat u heeft opgelopen. Tevens dient u het persoonlijk letsel aan uw arts te melden. Als er geen aandacht aan een persoonlijk letsel wordt besteed, kan dit soms later leiden tot verdere complicaties.

Verder dient u al het bewijs te verzamelen dat u aantoont dat u het letsel heeft opgelopen. Het indienen van volledig bewijs helpt u bij het claimen van een vergoeding. Zelfs als u geen claim tot schadevergoeding indient, is het nog steeds raadzaam om het bewijsmateriaal bij u te houden. Psychisch letsel wordt ook geteld als lichamelijk letsel. Als u wordt lastiggevallen of extreem overbelast wordt in uw werk, misbruikt of belachelijk gemaakt door uw collega’s of leidinggevenden, kunnen deze psychisch letsel veroorzaken. Psychische verwondingen kunnen hierbij ook worden gezien als persoonlijk letsel.

Huisongevallen tellen ook als lichamelijk letsel en u kunt hiervoor soms schadevergoeding eisen. De claim bij een huisongeluk hangt af van de aard van het ongeval. In het geval dat het letsel is veroorzaakt door slecht vakmanschap of het gebruik van een defect apparaat, kunt u soms aanspraak maken op een vergoeding. Persoonlijk letsel hoeft niet noodzakelijkerwijs door het slachtoffer te worden geclaimd. Een familielid van het slachtoffer kan ook namens het slachtoffer een claim indienen. Als een persoon blijvende invaliditeit lijdt of sterft als gevolg van persoonlijk letsel, kunnen de echtgenoot of kinderen onder omstandigheden aanspraak maken op schadevergoeding.

Soms worden letselschade-claims afgewikkeld op basis van ‘no cure no pay‘ (in NL niet altijd toegestaan). Dit betekent dat als u geen letselschade claimt, u geen juridische kosten hoeft te betalen. Er zijn behoorlijk aantal advocaten en juristen die zich bezighouden met letselschade. In geval van persoonlijk letsel is het raadzaam om een ​​advocaat voor letselschade te raadplegen. Er zijn ook overheids- en sociale organisaties die gratis advies geven over persoonlijk letsel en hoe u een claim voor hen kunt indienen.

Arbeidsrecht: overeenkomsten & constructies

Diverse veelgebruikte arbeidsrechtelijke constructies en/of overeenkomsten/clausules worden in dit artikel besproken. Voor diepgaande informatie kunt u het beste een arbeidsrecht advocaat raadplegen.

Draaideurconstructie: art 7:668a lid 1 & lid 2 BW

Lid 1. Gesloten tussen dezelfde partijen, leent zich voor misbruik. HR 22 november 1991, is niet toelaatbaar. Bijvoorbeeld:

a. in-/uitlening

b. Overgang onderneming

c. Doorstart

Tegengaan misbruik…gebruik maken van opvolgend werkgeverschap. Probleem echter is dat het ¾ dwingend recht is, en dus per CAO mag worden afgeweken ten nadele van de werknemer.

Lid 2: Opvolgende individuele arbeidsovereenkomsten, opvolgend werkgeverschap. Wat betreft verrichte arbeid opvolger moeten zijn. Het moet gaan om identieke arbeid. Kan gaan om

d. Uitzendwerkgevers

e. Bedrijfsovernames

f. Doorstart van een failliete onderneming.

g. Organisatorische/juridische eenheden die tot eenzelfde, grote organisatie horen.

Wel moet voldaan zijn aan de eis dat wat betreft de verrichte arbeid redelijkerwijs worden geacht de opvolgen van de vorige werkgever te zijn.

Afwijkingsmogelijkheid: art 6:658a lid 5

Afwijking ten nadele van de werknemer, kan uitsluitend bij CAO. Kan gebruikt worden bij o.a.

  • Oprekken termijn 36 maanden
  • Conversie, meer dan 3 contracten
  • Uitsluiten van conversie
  • Inkorten van de periode van 3 maanden
  • Het niet van toepassing verklaring van opvolgend werkgeverschap
  • De termijn verlengen van 3 maanden, na contract van langer dan 36 maanden.

Ragetlie-regel art 7:667 lid 4

Contract onbepaalde tijd, met wederzijds goedvinden is geëindigd, en wordt voortgezet met een contract voor bepaalde tijd, moet deze laatste arbeidsovereenkomst altijd worden opgezegd! Onder voortzetting van de arbeidsovereenkomst moet worden verstaan dat de iao wat betreft de inhoud en de arbeidsvoorwaarden niet wezenlijk verschilt van de daaraan voorafgaande arbeidsovereenkomsten. Mag geen sprake zijn van onderbreking van meer dan 3 maanden.

Uitzendovereenkomst ( 7:690 BW)

Uitzendkracht: Krijgt zijn loon van de werkgever: het uitzendbureau

Inlener: Heeft met de werkgever een overeenkomst van opdracht op grond waarvan de uitzendkracht voor hem arbeid verricht.

Inlener: Heeft geen iao met de arbeidskracht, ook al werkt deze feitelijk voor hem en kan hij hem aanwijzingen geven bij het verrichten van arbeid.

Uitzendrelatie werkzaam op basis van individuele arbeidsovereenkomsten, daar de werkende partij verlicht is de hem opgedragen werkzaamheden bij een derde te verrichten op de bij de derde geldende werktijden en aanwijzingen van die derden. De formele gezagsverhouding is doorslaggevend. Dit is om een einde te maken over de discussie van de 3-hoeks relatie. Vanwege het feitelijk gezag, kan ook door een ander worden uitgeoefend. Doel: Conversieregel buiten werking te stellen.

Het is een bijzondere arbeidsovereenkomst die als uitzendovereenkomst wordt gekwalificeerd.

Voorwaarden:

1. Ter beschikking stellen in het kader van beroep op bedrijf ( dus niet incidenteel) bv advocaat. Omdat het beroep of bedrijf van een advocatenkantoor niet is het ter beschikking stellen van advocaten. Het terbeschikkingstelling moet dat als doel hebben qua bedrijfsvoering.

2. De opdracht van de inlener aan het uitzendbureau is gericht op het ter beschikking gesteld krijgen van werknemers om een bepaalde hoeveelheid werk of arbeid voor een bepaalde periode te verrichten. Overeenkomst tot aanneming van werk kan niet tot een uitzendovereenkomst leiden, bv schoonmaak, catering.

3. Ter beschikking stellen van een 3de. De inlener is verantwoordelijk voor naleving van de wet. Feitelijke werkgever is aansprakelijk bv, m.b.t. arbeidstijdenwet.

4. Onder leiding en toezicht van de 3de. Vorm van werkgeversgezag die wordt uitgeoefend door de inlener. Zo blijven bv freelancers, ZZP’ers interim-manager buiten schot.

Uitzendovereenkomst is niet van toepassing op de intraconcernuitlening. Mogen geen gebruik maken van afwijkende constructie.

Wat is persoonlijk letsel en hoe kunt u een vergoeding krijgen?

Een persoonlijk letsel kan lichamelijk en emotioneel lijden veroorzaken en een aanzienlijke financiële last zijn. Als iemand anders uw verwonding heeft veroorzaakt, hebt u mogelijk recht op schadevergoeding om uw leed en eventuele onkosten te vergoeden. Een advocaat letselschade kan u helpen om de vergoeding te krijgen waar u recht op heeft. Persoonlijk letsel verwijst meestal naar lichamelijk letsel, maar kan ook het toebrengen van emotionele schade omvatten.

Een van de meest voorkomende soorten persoonlijk letsel is het gevolg van auto-ongelukken. Als u niet schuldig was aan het ongeval en hierdoor letsel opliep, kunt u wellicht een vergoeding ontvangen van de verantwoordelijke partij. Persoonlijk letsel omvat ook ongevallen op uw werkplek, thuis of in het bedrijf van iemand anders. Ook letsel opgelopen tijdens vakantie of letsel als gevolg van een product defect kan eronder vallen. Al deze verwondingen kunnen het gevolg zijn van de schuld of nalatigheid van iemand anders.

Een persoonlijk letsel kan leiden tot hoge kosten voor u, naast de pijn en stress van het letsel zelf. Mogelijk heeft u een behandeling voor uw verwonding nodig, wat kan leiden tot hoge medische rekeningen. Mogelijk moet u ook vrij nemen om te herstellen, wat kan leiden tot verlies van loon. Niemand zou zijn gezondheid moeten opofferen om te kunnen blijven werken. Je zou ook geen geld moeten verliezen vanwege een blessure die de schuld van iemand anders is.

Als u persoonlijk letsel heeft opgelopen, kunt u een aantal stappen ondernemen. Zodra u kunt, is het aan te raden om aantekeningen te maken van wat er precies is gebeurd tijdens het ongeval. Deze aantekeningen zijn waarschijnlijk betrouwbaarder dan je geheugen als je moet vertellen wat er later is gebeurd, dus maak ze zo gedetailleerd mogelijk. Indien mogelijk kan het ook nuttig zijn om getuigen van het ongeval te identificeren die u kunnen helpen uw claim bij een verzekeringsmaatschappij of rechtbank te bewijzen.

Als er fysiek bewijs is van uw verwonding, wordt aangeraden deze bewaren. Verder kunt u zorgen dat u ook uw medische gegevens in handen krijgt, zowel van elke behandeling na uw ongeval als voor de periode voorafgaand aan uw verwonding. Dan kunt u bewijzen dat u de waarheid vertelt over uw verwonding en dat het ongeval, en niet een al bestaande aandoening, verantwoordelijk was voor de verwonding. U kunt contact opnemen met uw arts om een ​​kopie van uw medische gegevens aan te vragen. Al deze gegevens kunnen u helpen om uw claim te bewijzen als u besluit een aanvraag tot schadevergoeding in te dienen.

Een letselschade advocaat of jurist kan u helpen om de vergoeding te krijgen die u verdient, als gevolg van uw letsel. Een advocaat zal u adviseren, juridische documenten voor u opstellen en corresponderen, etc. Advocaten voor lichamelijk letsel zijn vaak gespecialiseerd in het doen van alleen letselschadezaken, of onrechtmatige daad, en ze hebben daarom veel ervaring om uit te putten terwijl ze u door het proces begeleiden. Ze kunnen u helpen om een ​​eerlijke regeling te treffen met de verantwoordelijke partij. Als de andere partij weigert een schikking te treffen, kan de advocaat of jurist u ook voor de rechtbank vertegenwoordigen.

Factoren die een persoonlijk letsel claim kunnen beïnvloeden

Een persoonlijk letsel is elke emotionele angst of lichamelijk letsel dat een persoon lijdt zonder eigen schuld, zoals een letsel door een defect product, nalatigheid op het werk, enz. Bij het indienen van een rechtszaak tegen de persoon of het bedrijf dat het letsel heeft veroorzaakt, zullen ze doorgaans een letselschade advocaat inhuren. De persoon die de letselschade claim indient, wordt de eiser genoemd. Wat een persoon kan claimen in dit soort rechtszaken hangt af van verschillende factoren. Het kan afhangen van het soort letsel dat is geleden, de behandelingsmethoden en de wetten van het specifieke rechtsgebied. Met sommige (persoonlijke) omstandigheden van de eiser kan ook rekening houden worden in het vonnis.

De belangrijkste factor die van invloed zijn op het vonnis bij een rechtszaak over persoonlijk letsel zijn de wetten. Elk rechtsgebied heeft verschillende wetten met betrekking tot:

• Hoe de fout wordt vastgesteld;

• Hoe de hoogte van de schade wordt vastgesteld;

• Het soort persoonlijk letsel dat het is.

De wetten bepalen ook (mede) het soort bewijs dat toelaatbaar is voor de rechtbank. Een andere belangrijke factor is het soort schade dat de eiser heeft geleden, zoals lichamelijke, geestelijke of emotionele verwondingen. De gevallen met lichamelijk letsel zijn gemakkelijker om in het vonnis over te beslissen omdat er medische gegevens zijn die het letsel aantonen en documenteren. De persoon kan bijvoorbeeld littekens van het letsel hebben. De verrichte behandeling is een andere factor.

Als de eiser meerdere keren is behandeld voor het letsel, kan dit tot gevolg hebben dat er een betere kans is om de zaak te winnen. Het is ook belangrijk dat de behandeling redelijk is geweest voor het soort letsel dat de persoon heeft geleden. Als de behandeling die de eiser beweert te hebben ontvangen niet overeenkomt met de geleden schade of de behandeling niet binnen een redelijke termijn is uitgevoerd, is het minder waarschijnlijk dat de rechter de persoon gelooft. Dit kan ertoe leiden dat de eiser niets ontvangt voor zijn claim of een lager bedrag dan hij had gevraagd.

Als de eiser bestaand letsel heeft, kunnen deze ook van invloed zijn op het vonnis. Om ervoor te zorgen dat de persoonlijk letsel advocaat/jurist de zaak wint, zal de eiser moeten aantonen dat hij de persoon of het bedrijf aanspreekt dat het letsel heeft veroorzaakt. Als de persoon al een medische aandoening heeft die vergelijkbaar is met het persoonlijk letsel waarvan hij beweert dat dit is gebeurd, kan dit het vonnis beïnvloeden. Een voorbeeld is als de eiser een reeds bestaand rugletsel heeft en vervolgens een rechtszaak over persoonlijk letsel indient en beweert dat hij zijn rug op het werk heeft bezeerd. De rechter kan dan immers ook van mening zijn dat het letsel op het werk zijn reeds bestaande toestand verergerde of dat de pijn die de eiser voelt er ook is vanwege de reeds bestaande medische toestand.

Wat houdt een uitvaartverzekering precies in?

Het afsluiten van een verzekering is altijd een belangrijke zaak. Wat verstaan we onder een verzekering? De verzekeringen die populair zijn, zijn bijvoorbeeld de motorrijtuigenverzekering, levensverzekering, zorgverzekering, enzovoort. Als het gaat om een uitvaartverzekering twijfelen mensen soms om er eentje te nemen. Eigenlijk komt dit vooral door het feit dat het een angstig onderwerp is voor de meeste mensen. Om te moeten denken aan je eigen dood is een zeer angstige gedachte. Toch zal dit de waarheid niet veranderen.

Het afsluiten van een uitvaartverzekering heeft veel voordelen. Zelfs meer dan mensen kunnen bedenken. Het gaat hierbij niet alleen om de financiële kant, maar ook om de emotionele kant. Als je een verzekering hebt afgesloten naar eigen wensen, zul je hier niet meer aan hoeven denken en kun je gerust genieten van het leven. Zodra je alles netjes hebt geregeld zul je je er van bewust zijn dat je je nabestaanden hebt gered van de emotionele druk die ze anders zullen krijgen om de organisatie van je begrafenis. Het is al naar genoeg om te moeten rouwen om je geliefde. 

Een ander voordeel van een uitvaartverzekering is dat je zelf kunt kiezen hoe je begrafenisceremonie eruit komt te zien. Denk hierbij aan de bloemen die je wilt hebben. Je kunt dit soort zaken allemaal kiezen en regelen. D.m.v. uitvaartverzekeringen vergelijken kom je erachter wat er allemaal in het pakket valt en welke vrijheden dit pakket precies kent. Ook kun je denken aan de kleding die je zult dragen bij je overlijden.

Het klinkt wel somber, maar dit zijn zaken die iedereen zal meemaken. Je zal toch een begrafenis willen krijgen die het beste bij je wensen past? Om dit voor elkaar te kunnen krijgen is de beste optie om een polis te kiezen die het beste bij je past. Hieronder zal een aantal zaken genoemd worden die geregeld worden door de verzekering, hierbij dus nogmaals op een rijtje wat er zoal geregeld moet worden:

⦁ een grafkist
⦁ een graf
⦁ een lijkwagen of limousine naar keuze
⦁ het soort muziek die afgespeeld zal worden
⦁ de kleding die de overledene zal dragen
⦁ de soort en kleur bloemen
⦁ eten en drinken voor de rouwenden
⦁ etc.

Het bedrag dat voor de uitvaartverzekering betaalt moet worden is doorgaans niet zo hoog als dat van veel andere verzekeringen. Hier gaat het om een bedrag van tussen een paar euro en en paar tientjes per maand. Het bedrag verschilt per leeftijd. Ouderen betalen logisch gezien een wat hoger bedrag dan jongeren. Ook speelt je gezondheid een rol. Je zal geen medisch onderzoek hoeven aangaan maar enkele vragen moeten beantwoorden. Als je gezond bent zal de prijs wat lager zijn.

Zodoende is het verstandig om zo vroeg mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten. Niemand zal willen denken aan zijn eigen dood, maar dit zal de feiten natuurlijk niet beïnvloeden. Het zal je maar gebeuren dat je plotseling neervalt en onvoorbereid bent op de begrafenis. Waarschijnlijk zal je dus ook niet de kosten en de druk van andere bijbehorende zaken aan je nabestaanden willen overlaten. Het afsluiten van een uitvaartverzekering zal jou en je nabestaanden een rustgevend gevoel geven.